Výmena ložiská a komplet údržba na regulačných uzáveroch výtoku a vtoku. Práca Vodné dielo Gabčíkovo, objednávateľ Techno-Energo s.r.o. Bratislava. Práce vykonané od 10/2019 do 11/2020.

 

Montáž konštrukcie - VD Gabčíkovo_1 Montáž konštrukcie - VD Gabčíkovo_2 Montáž konštrukcie - VD Gabčíkovo_3 Montáž konštrukcie - VD Gabčíkovo_4 Montáž konštrukcie - VD Gabčíkovo_5