Komplet rekonštrukcia prístrešku benzínky v Zlatnej na Ostrove. Výmena stlpov, montáž konštrukcie pre podhľad a zároveň montáž plechu podhľadu. Montáž konštrukcie atiky a zároveň montáž atiky.

CS Zlatná na Ostrove_16 CS Zlatná na Ostrove_33 Čerpacia stanica _7 Čerpacia stanica _2 Čerpacia stanica _4