Rekonštrukcia, výmena ložiská, komplet tesnenia na regulačnom uzávere (segment) výtoky 7.  Meranie vôle ložísk pred aj po vykonaní výmeny ložiská. Investor Metrostav a objednávateľ Techno - Energo s.r.o.

Regulačný uzáver VD Gabčíkovo_1 Regulačný uzáver VD Gabčíkovo_11 Regulačný uzáver VD Gabčíkovo_8 Regulačný uzáver VD Gabčíkovo_9 Regulačný uzáver VD Gabčíkovo_6
 
Práca vykonaná od 02/2021 do 04/2021 popri týchto úkonov boli vykonané aj uzatvorenie tlakových poklopov na 7-5 vtoky a 7-5 výtoky. Zároveň uzatvorenie prielezov 800 mm.