V čase od 8:00 do 16:00 hod. (otváracia doba prevádzky)